Centrum duševního zdraví pro Prahu 9

Poskytujeme terénní a ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním nemocněním. Ti u nás mohou využívat psychiatrickou a psychoterapeutickou podporu nebo pomoc našich sociálních pracovníků při zvládání běžných životních situací, včetně například pomoci s hledáním zaměstnání. Všechny naše služby jsou bezplatné a spolupráce s námi je ryze dobrovolná.

Principy naší práce

Centrum duševního zdraví pro Prahu 9 a 18

Ctíme individuální
a profesionální přístup

 1. Pracujeme systémem case management – každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob.
 2. Během začátku možné spolupráce zjišťujeme potřeby, přání a situaci každého.
 3. Naše podpora je zjištěným potřebám přizpůsobená a velmi individuální.
 4. Setkání s klientem probíhají u něj doma, v nemocnici, na našem pracovišti nebo jinde podle potřeby.
 5. Citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat se do izolace.
 6. Podle potřeby a přání klienta spolupracujeme s dalšími profesionály, např. ambulantním psychiatrem, praktickým lékařem, pracovníky sociálních služeb apod.

Pracujeme se základními principy zotavení (recovery)

 1. Víme, že duševním onemocněním může onemocnět kdokoli.
 2. Věříme, že z duševního onemocnění se dá zotavit.
 3. Vnímáme každého člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera.
 4. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.

Zasedací místnost, Centrum duševního zdraví pro Prahu 9

Komu a jak pomáháme

Naše centrum podporuje dospělé osoby se závažným duševním nemocněním z okruhu psychóz, poruch nálad či s poruchou osobnosti. Obrátit se na nás mohou i mladí lidé na hranici dospělosti (minimální věk 16 let). V oblasti duševního zdraví spolupracujeme též s lidmi s duální diagnózou (kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti). Vítáme spolupráci s rodinnými příslušníky či osobami blízkými klientovi, jemuž pomáháme.

Jakou konkrétní pomoc nabízíme

 1. Podporu při aktivizaci a zapojení do běžné komunity.
 2. Sociální poradenství (dávky, dostupné služby, dluhy atd.).
 3. Sledování celkového zdravotního stavu klienta.
 4. Podporu při užívání medikace, pomoc při zajištění zdravotních prohlídek.
 5. Pomoc při udržení nebo zlepšení kvality života.
 6. Podporu v domácím prostředí.
 7. Práci s rodinou a blízkými (edukace, společné schůzky atd.).
 8. Zprostředkování psychiatrické péče a psychoterapeutických služeb.
 9. Pomoc při hájení práv a zájmů.
 10. Komplexní přístup k řešení obtížných životních situací.
 11. Krizovou intervenci a psychologické poradenství.

V jaké lokalitě působíme

Zdravotní a sociální služby poskytujeme lidem, kteří žijí na území Prahy 9 a Prahy 18, v Čakovicích, Třeboradicích a Miškovicích (není nutné mít zde trvalé bydliště, ale dlouhodobě se zde zdržovat).

Pokud nepatříte do naší spádové oblasti, nebo hledáte pro sebe či pro své blízké jiný typ podpory, zkuste se podívat na webové stránky Fokusu Praha nebo na stránky obdobných organizací poskytující komunitní služby.

291-291-max
9

Financování a registrace

Provoz Centra duševního zdraví pro Prahu 9 je finančně podporován
Městskou částí Praha 9.

Centrum je registrováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba Sociální rehabilitace (identifikátor 7802447).

Přejít nahoru