Infostánek Centra duševního zdraví pro Prahu 9 a 18

V rámci akce Týdny pro duševní zdraví Vás srdečně zveme ve středu 21. 9. 2022 mezi 9. a 12. hodinou k infostánku Centra duševního zdraví pro Prahu 9 před poliklinikou Prosek u stanice metra Střížkov. Můžete si popovídat o duševním zdraví a zotavování z duševního onemocnění, o prevenci, o službách pro Vaše blízké, pro zájemce budou k dispozici a k zakoupení odborné publikace.

Centrum duševního zdraví pro Prahu 9 pomáhá lidem, kteří v důsledku vážného duševního onemocnění obtížně naplňují svoje životní potřeby v řadě oblastí života. Klienti procházejí častými hospitalizacemi, jsou ohroženi sociálním vyloučením, suicidálním rizikem, anebo aktuálně pobývají v pobytových zařízeních bez možnosti návratu domů. Služba prostřednictvím systematické a pružné terénní sociální práce zkvalitňuje jejich život v oblastech zdraví, financí, bydlení, práce, volného času, a poskytuje průběžnou edukaci tak, aby byli schopni za co nejmenší asistence odborných služeb žít spokojeným životem.

Přejít nahoru